31 (0) 6 30 44 95 93 info@expeditie02050.nl

Gemotiveerde triple helix, niche innovators en media in Limburg

De groene bolletjes verbeelden de organisaties en mensen die meegaan op expeditie in Limburg. Door samen te werken over de ‘silo’s’ heen, barrières weg te nemen en ongedachte coalities aan te gaan, kunnen we tot onvoorstelbare oplossingen komen voor de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Samen weten we alles. De zwarte hebben nog een duwtje of een crisis nodig, maar zijn er dan ook bij. De overgrote grijze meerderheid is met andere zaken bezig.

Uit: presentatie Ruurd Priester – Mastercourse Economics for Change bij School for Change, november 2020

‘Twijfel er nooit aan, dat een kleine groep van weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Het is namelijk nooit anders gegaan.’ – Margaret Mead